Nästa konsert

Trio Svarfvar – Hallongren – Huang

RYSSKYLA PÅ VÄG

Lördag 13 oktober kl 16.00 i Musikverket Kulturcentrum

Christian Svarfvar violin, Antonio Hallongren cello och David Huang piano

Programmet beskriver I kronologisk ordning ett Sovjet under förändring.
Lyssna  till pianotrios av två unga sorglösa män för att sedan bli kastad rakt in i andra världskrigets förtvivlan och hopplöshet.

Johan Dalene ersätter Christian Svarfvar på grund av sjukdom.

Johan Dalene

 

Presentation från Region Gävleborg