Nästa konsert

Kosmos Ensemble Lördagen 14 oktober kl 16:00 Musikverket, Kulturcentrum Sandviken

Harriet Mackenzie, violin, Meg-Rosaleen Hamilton, viola, Miloš Milivojevic, ackordeon

Som ensemble delar Kosmos en passion för improvisation och musik från hela världen, grundat i den klassiska musikens disciplinerade förhållningssätt. Här får vi i nya arrangemang av och för ensemblen stifta bekantskap med musik från en rad olika kulturer och musikstilar. Vildsint romskt fiolspel, emotionellt laddad judisk och grekisk musik leder utan avbrott över till en passionerad tango. Vi hör japanska, polska, svenska sånger och skotsk reel tillsammans med referenser till klassik musik.

Foto: Elaine Ferguson