Festivalen 2020

Tråkigt besked!

På grund av rådande omständigheter med Corona viruset, COVID-19, och att inte någon vet hur länge smittorisken kommer att hålla i sig, är det mycket svårt att planera för framtiden och hur det blir inför sommaren. Vi hoppades i det längsta att kunna ha en festival i år, men sedan de senaste direktiven kom med 50 personer som maxantal vid sammankomster kan vi inte längre se det som realistiskt med en festival denna sommar. Biljettintäkterna skulle bli för små.

Styrelsen för Sandvikens Kammarmusikförening har därför beslutat att flytta fram festivalen ett år.  Nytt datum blir 5-7 augusti 2021. Vi skulle ha firat 35-årsjubileum i år.

 

Eftersom det är långt fram i tiden vet vi ju inte om alla vi engagerat för årets festival kan vara med nästa år, men så här har vi tänkt oss:

Stråkkvartett denna gång blir Weberkvartetten, ett kärt återseende för många. Vi kommer också att ha en blåsarkvintett bestående av mycket begåvade studerande musiker från Musikhögskolan. Laura Michelin flöjt, Hannes Heinemann oboe, Gustav Wetterbrandt klarinett, Daniel Handsworth fagott och Alma Heinemann valthorn. Dessutom kommer Thomas Rudberg på piano och Johan Dalene, violin. Stipendiat blir Filip Lundberg, cello.

Det är verkligen skickliga musiker som kommer, Laura Michelin har just vunnit solistpriset och Johan Dalene vann Nielsentävlingen förra året och är nyss utnämnd till årets klassiska artist i P2.

Göran Greider har lovat ställa upp som invigningstalare. Konstnärliga ledare är som vanligt Tobias Carron, flöjt och Mats Widlund, piano. De två ingår också naturligtvis i musikerskaran.

Den planerade barnkonserten, Surr med klarinett Lotta Pettersson van den Poel och harpa Clara Heinemann kommer antingen framföras under nästa års festival eller i höst om myndigheterna lättar på restriktionerna.

 

Alla medlemmar kommer få ett brev per mail eller post inom kort.

 

Läs mer om Weberkvartetten på deras hemsida: www.weberkvartetten.se