Nästa konsert 8 mars

Trio Skandinavia – cello, violin och piano

Torsdag 8 mars kl. 19.00

Trio Skandinavia har på kort tid etablerat sig som en av Sveriges mest lovande kammarmusikensembler. Amalie Stalheim, cello, studerar för närvarande för Professor Torleif Thedéen. Hösten 2015 vann hon första pris i Ljunggrenska tävlingen i Göteborg. Kern Westerberg, violin, har studerat för Professor Per Enoksson vid Edsbergs slott och bor för närvarande i Köpenhamn där han går sitt sista år på Masterprogrammet vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Daniel Hormazábal, piano, tillhör Sveriges mest intressanta och framgångsrika unga pianister. 2011 blev han antagen till Masterprogrammet i piano vid Edsberg – Kungl. Musikhögskolan under Professor Mats Widlunds mentorskap.

Posted in Nyheter.